Dreyer Rall

Dreyer Rall

This page serves to confirm that Dreyer Rall is a SignoPro member in good standing under affiliate organisation Project Schools.

Bekendstelling

My naam is Dreyer Rall. Ek is hoof “coach” by Projectschools en oorsien die res van die jeugwerkers van Projectschools in terme van opleiding ensovoorts. Ek werk ook deeltyds self nog as jeugwerker by Outeniqua Hoërskool en dan ook voltyds by Eden gemeente se tienerbediening as Jeugleraar. 

Signo Professional Membership

Website Development