Alma Meyer

Alma Meyer

“By Your Grace alone…”

In 2014 I became involved with a life enrichment organisation (Lewensverryking Seminare) and volunteered as a small group facilitator at seminars for single persons and married couples.  I realized I have a passion for people and their life stories, but felt I lacked the knowledge and know-how to facilitate real pastoral care and counselling.  Completing the 3 years Advanced Certificate in Pastoral Narrative Therapy and Supervision Programme at Coram Deo empowered me to give meaning to the discourses from my past and to look out for the unique outcomes in every alternative story.  As Pastoral Counsellor I am registered at CPSC and SignoPro.

My husband and I married late in our lives.  We don’t have any children and are still on the waiting list to adopt.  From this longing in my life, another passion was born for women and couples who struggle with the tactics of Infertility in their lives.  I am also involved as facilitator at MobieG, an online text-based counselling platform that provide anonymous assistance and counselling to local and international clients.

My intention with every chat and conversation is to add value to the client’s experience and to open up space for the alternative story.  You are welcome to contact me for an appointment.

“My genade is vir jou genoeg…”

In 2014 het ek betrokke geraak by Lewensverryking Seminare as fasiliteerder van ‘n kleingroep tydens enkelpersone en egpaar seminare.  Daar het ek ontdek dat ek ‘n passie het vir mense en hulle lewensstories.  So het die behoefte ontstaan om meer toegerus te wees in die beginsels en praktyk van pastorale berading.  Ek het die 3 jaar Gevorderde Sertifikaat kursus in Pastorale Narratiewe Terapie en Supervisie program by Coram Deo Beradingsentrum voltooi en is ‘n geregistreerde pastorale berader by CPSC en SignoPro.  Hierdie benadering het aan my taal geleer om betekenis te gee aan die diskoerse en my ook gehelp om my modernistiese lewensbeskouing (weens my wetenskaplike agtergrond) te verruil vir die sprankel-oomblikke van die alternatiewe verhaal.

Ek en my man het mekaar eers laat in ons lewens ontmoet.  Ons het geen kinders nie en is tans nog op die aannemingswaglys.  Daaruit is ‘n bykomende passie gebore vir vrouens en paartjies wat geteister word deur die invloede van Onvrugbaarheid.  Ek is ook betrokke by MobieG, ‘n internet platform wat anonieme teks-gebaseerde berading bied aan aanlyn kliënte plaaslik en ook internasionaal.

Dit is my intensie om met elke gesprek waarde toe te voeg tot die kliënt se belewenis en ruimte te skep vir die alternatiewe verhaal.  Kontak my gerus vir ‘n afspraak.

Signo Professional Membership

Website Development